800 888 245

Zveme vás na seminář zaměřený na efektivní vyhledávání náhradních rodičů

Hledáme rodiče, o. p. s., ve spolupráci s Nadací J&T pořádá seminář JAK EFEKTIVNĚ VYHLEDÁVAT NÁHRADNÍ RODIČE. Seminář je určený pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností a také pracovníkům neziskových organizací, kteří se věnují náhradní rodinné péči.

Více informací naleznete ZDE.