800 888 245

Uspořádali jsme další setkání krajských metodiků náhradní rodinné péče

V úterý proběhlo v Praze již tradiční setkání krajských metodiků náhradní rodinné péče. Celkem se zúčastnilo 8 krajů. Tato setkání slouží ke sdílení zkušeností a sdílení dobré praxe mezi kraji.

Tentokrát jsme společně diskutovali o přípravách náhradních rodičů, včetně individuálních.

Děkujeme Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové za poskytnutí prostor zdarma. 👍