800 888 245

Hledáme rodiče slaví 10 let!

Vážení a milí,

je to přesně 10 let, kdy spatřila světlo světa naše kampaň Hledáme rodiče na podporu náhradní rodinné péče v Česku. Za tu dobu jsme ušli kus cesty, naše cíle však zůstávají stále stejné: vyhledávat zájemce o pěstounskou péči (PP), kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Také usilujeme, podporujeme a fandíme pozitivním změnám, které se v oblasti náhradní rodinné péče v posledních letech u nás udály.

A je toho dost, co se za těch deset let v Česku podařilo změnit. Jsme rádi, že i my jsme se o prosazení těchto změn zasadili.

  • 75 % dětí odebraných z péče rodičů vyrůstá nyní v pěstounské péči.
  • V roce 2013 byla uzákoněna pěstounská péče na přechodnou dobu, dnes máme v České republice téměř 800 takových pěstounů.
  • Zlepšily se podmínky pro výkon PP. Zvýšení kvality služeb pro pěstounské rodiny a dobré kvalifikované doprovázení je klíčové proto, aby pěstouni dobře naplňovaly potřeby dětí v NRP.
  • Zvýšily se dávky pěstounské péče.
  • Podařilo se uzákonit věkový limit pro umísťování dětí do ústavní péče.

Během našeho působení jsme na podpoře pěstounské péče v různé míře spolupracovali se všemi kraji v ČR.

Jsme si vědomi, že je v této oblasti potřeba ještě řada změn, máme ale radost, že se věci daří měnit a posouvat vpřed.

Díky všem, kteří v tom jsou s námi. 🤝