800 888 245

Jak jsme slavili Mezinárodní den rodiny

V polovině května jsme společně s několika neziskovými organizacemi oslavili Den rodiny. Ve dvanácti českých městech se nejen sportovalo a koncertovalo, ale byly připraveny také besedy a výstavy s tématikou náhradní rodinné péče a spousta dalších aktivit. Pro děti byl všude přichystán zábavný a bohatý program, případní zájemci o pěstounskou péči se zde mohli dozvědět o pěstounství vše potřebné.

Moc nás těší vzájemná spolupráce a děkujeme všem, kteří se k oslavám Dne rodiny zapojili a připomněli, že rodina je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější.