800 888 245

Organizujeme setkání krajských metodiků

Minulý týden jsme zorganizovali dvě setkání krajských metodiků. Jedno pro metodiky sociálně-právní ochrany dětí a druhé bylo určeno metodikům náhradní rodinné péče.

Cílem setkání je především sdílení dobré praxe mezi kraji a přenášení zkušeností. Slouží také jako podpora v náročné práci metodiků. Celkem se setkání zúčastnilo 34 odborníků.