800 888 245

Pěstoun, nebo pěstitel? Děti nevědí.

Jak vidí pěstouny děti a jejich rodiče? Na ostravském Festivalu v ulicích jsme vyzpovídali děti a dospělé, abychom zjistili, co si myslí o pěstounské péči. Mini ankety se zúčastnilo 157 dětí a 257 dospělých.

Dětí jsme se zeptali, kdo to vlastně pěstouni jsou, a dozvěděli jsme se zajímavé věci Zhruba třetina dětí nezaváhala a odpověděla správně, třetina dětí nevěděla a 37 dětí tipovalo, že pěstoun bude asi někdo, kdo pěstuje ovoce a zeleninu. Měli jsme tak možnost seznámit s pěstounskou péčí více než 100 dětí převážně předškolního a mladšího školního věku, které nikdy předtím o pěstounství neslyšely.

Rodičů jsme se ptali na to, zda by si uměli představit, že by se stali pěstouny. Odpovědi se lišily především podle toho, zda se jednalo o „klasickou“, nebo příbuzenskou péči. Jen zhruba třetina dospělých by si dokázala představit, že si vezmou do péče „cizí dítě“, zato polovina účastníků ankety by se postarala o dítě příbuzného, známého nebo kamaráda.
Nakonec jsme se ptali, proč se lidé stávají pěstouny. Nejčastější odpovědi si můžete přečíst v následujícím grafu.

Grafik_proc se lide stavaji pestouny