Studijní cesta na Island - Hledáme rodiče
800 888 245

Studijní cesta na Island

Projekt byl realizován jako studijní cesta sedmi expertů z oblasti sociální práce a práce s rodinou ve dnech 4.–8. 9. 2017. Program studijní cesty zahrnoval třídenní sérii přednášek a návštěv zařízení sloužících k práci s ohroženou rodinou/dětmi. Velmi přínosné bylo pro experty obeznámení se s nástroji a přístupy práce s ohroženou rodinou, např. systemickou terapií, kdy je rodině v ohrožení poskytována pomoc multidisciplinárního týmu. Zajímavou zkušeností bylo také poznat systém práce s rodičovskými kompetencemi, který na Islandu zahrnuje promyšlenou strategii na několika úrovních. Velmi důležitá v tomto ohledu je prevence a detekce selhávání rodičů (model spolupráce škola – psycholog – místní správa) a systém intervence (pro nejlehčí případy proškolení – PMTO Parental Management Training až po nejsložitější – individuální systemická terapie). Na to navazuje síť rezidenčních a ambulantních zařízení. Rezidenční zařízení jsou koncipována jako málo kapacitní, rodinného typu. Hostující organizace, Government Child Protection Agency, během diskuzí představila použí- vané nástroje a přístupy v práci.

Registrační číslo projektu: EHP-CZ04-BFB-1-016-2017