800 888 245

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je finančně podporovaná státem dávkami pěstounské péče, které jsou upraveny v zákoně o sociálně právní ochraně dětí. Patří mezi ně: Odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek při ukončení pěstounské péče. Pěstounské rodiny, které pečují o tři a více dětí mohou dále uplatnit nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.