800 888 245

Dětský domov (DD)

Školské ústavní zařízení určené zejména pro děti od tří do osmnácti let (v případě denního studia až do 26 let). Zajišťuje pobytovou péči o děti s nařízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování. V České republice je v současné době 146 dětských domovů s celkovou kapacitou cca 5 000 lůžek. Přes 90 % z nich zřizují kraje, existuje však několik církevních a soukromých zařízení.