800 888 245

Dětský domov se školou (DDŠ)

Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy určené zpravidla pro děti ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Součástí domova je i základní škola. Zařízení je určeno zejména pro děti se závažnými poruchami chování nebo vyžadující výchovně-léčebnou péči. V České republice je v současné době 30 DDŠ s celkovou kapacitou cca 1000 lůžek.