800 888 245

Kojenecký ústav

Zdravotnické ústavní zařízení, které poskytuje základní zdravotní služby a zaopatření (stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost) dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Vzhledem k tomu, že jsou známy negativní dopady ústavní péče na vývoj nejmenších dětí, dochází o omezování těchto zařízení a přednostnímu umisťování dětí do náhradní rodinné péče.