800 888 245

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)

Pěstounská péče na přechodnou dobu je určena dětem, které nemůže rodič ze závažných důvodů vychovávat, a u nichž je zřejmé, že pro ně bude brzy nalezeno jiné, dlouhodobější řešení. K pěstounům na přechodnou dobu jsou děti umisťovány na dobu max. 1 roku. Pěstoun na přechodnou dobu je speciálně vyškolen k okamžitému přijetí dítěte a zajištění jeho komplexní péče do doby, než tým odborníků pomůže původní rodině zajistit bezpečné prostředí pro návrat dítěte domů, nebo zajistí alternativní trvalé řešení jeho situace (péče příbuzných, osvojení nebo dlouhodobá pěstounská péče.) Hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je zajistit dítěti pobyt v bezpečném rodinném prostředí namísto ústavní výchovy, která děti v nejmladším věku psychicky poškozuje.