800 888 245

Výroční zpráva Hledáme rodiče, o. p. s., 2022

Přečtěte si, co se v Hledáme rodiče, o. p. s., v roce 2022 událo. Najdete zde informace o našich aktivitách, materiálech, projektech a také výsledky hospodaření naší společnosti v minulém roce.

Výroční zpráva Hledáme rodiče, o. p. s., 2022