800 888 245

Mezinárodní den rodiny

Dnes slavíme Mezinárodní den rodiny. Je pro Vás rodina důležitá? Pro nás se stala jednou z hlavních oblastí, kam směřujeme naši pomoc. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

Pro nás je téma Domov – Rodina natolik důležité, že se stalo jednou z našich stěžejních oblastí pomoci.

Narodit se do rodiny, žít v rodině, a pokud je to možné, strávit poslední chvíle života v rodině.

Proto podporujeme původní rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci, náhradní rodinnou péči a mobilní hospice.

Tak to cítíme my.

Děkujeme všem, kteří to cítí stejně a pomáhají nám pomáhat.

den rodiny