800 888 245

Stále hledáme rodiče

V ústavních zařízeních žije více než 8 500 dětí, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. A právě pro ně stále hledáme nové náhradní rodiče. Jsme velmi rádi, že statistiky ukazují každoročně postupný nárůst počtu dětí, pro které se podaří nalézt náhradní rodinu.

obrazek_pp