800 888 245

Pěstoun

Pěstounem se může stát zletilá svéprávná osoba, která má bydliště na území České republiky. Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů, zejména je oprávněn a povinen o svěřené dítě osobně pečovat. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných záležitostech. V České republice je více než 70 % pěstounů příbuznými dítěte, nejčastěji jde o prarodiče.