800 888 245

Ústavní péče

Do ústavní péče jsou umisťovány jednak děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, dále děti, které byly svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a také děti, které byly do péče zařízení svěřeny rodiči. Do ústavní péče jsou umisťovány děti, jejichž výchovu rodiče ze závažných důvodů nemohou zabezpečit. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní.