800 888 245

Vzdělávací semináře s Amaltheou

Občanské sdružení Amalthea vás srdečně zve na semináře o náhradní rodinné péči, které jsou určeny veřejnosti a konat se budou v Pardubicích.

Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči – úvod do problematiky – 5. 10. 2015
Seminář je akreditován

Jak mluvit s dětmi II. (jak vést ke spolupráci) – 12. 10. 2015

Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti „léčení“ – 16. 10. 2015
Seminář je akreditován

Úvod do tématu Romské dítě v náhradní rodině v kontextu romské kultury – 21. 10. 2015
Seminář je akreditován

Romské dítě a jeho identita, specifika přímé práce – 22. 10. 2015

Identita dítěte a kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho vlastní rodinou – úvod do problematiky – 3. 11. 2015
Seminář je akreditován

Techniky pro přímou práci v náhradní rodinné péči – 12. a 13. 11. 2015
Seminář je akreditován

Komunikační nástroje při zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD – úvod do problematiky – 26. 11. 2015
Seminář je akreditován

Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte – úvod do problematiky – 1. 12. 2015
Seminář je akreditován

Více informací na: www.amalthea.cz